OM STIGA 

 

STIGAS HISTORIE

 

STIGA I DAG

STIGA I DAG

STIGA NORGE

 

Firmanavn:

GGP Norway AS

 

Adresse:

Postadresse:

Prof. Birkelandsvei 26b

Postboks 143 Leirdal, 1009 Oslo

Telefon:

+ 47 23 14 24 40

Telefax:

+ 47 23 14 24 41

Org.nr:

NO 931 136 038 MVA

Hjemmeside:

www.stiga.no

Selskapsform:

Aksjeselskap

Eierforhold:

Datterselskap av GGP SWEDEN AB i Tranås, Sverige

Adm. direktør:

Christian Brenne

Bankforbindelse:

Skandinaviska Enskilda Banken

Revisor:

Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS

Etableringsår:

1980 (Konsernet ble etablert i 1934)

Antall medarbeidere:

9