Merknad om datavern

 

Dette dokumentet beskriver prosedyrene som brukes til å behandle personopplysningene til brukere som besøker nettsidene  (“Nettsidene”) og som bruker tjeneste som tilbys av STIGA S.p.A. (“STIGA”) og GGP Norway AS (“GGP Norway") på nettsidene.

 

Denne personvernpolitikken gjelder kun for personopplysninger behandlet i tilknytning til nettsidene. Alle eventuelle tredjeparts nettsider som kan åpnes av brukeren via lenker er gjenstand for personvernpolitikk som gjelder for operatøren av disse tredjeparts nettsidene. Vi råder brukere til å lese denne personvernpolitikken før de åpner tredjeparts nettsider.

 

1.       Behandlingsansvarlig

 

STIGA S.p.A., hvis forretningskontor er i Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), Italy, skatte- og MVA-nummer 07684381002 og GGP Norway AS, hvis forretningskontor er i Proff. Birkelandsvei 26 B, N-1009 OSLO (heretter også kalt “GGP”).

 

2.       Hvor vi behandler opplysningene og hvordan vi beskytter dem

 

Behandling av personopplysninger knyttet til tjenestene som leveres gjennom nettsidene vil bli gjennomførte med automatiserte verktøy av personalet som er ansvarlig for dette ved GGP’s kontorer. Opplysningene vil bli lagret på serverne til GGP Italy.

 

GGP beskytter, kontrollerer og behandler de personopplysningene som er oppgitt av deg, implementerer egnede sikkerhetstiltak og prosedyrer, inkludert dem basert på kunnskap innhentet med den teknologiske utviklingen, som tar sikte på å minimere faren for destruksjon, tap, uautorisert behandling, adgang eller bruk som ikke er i samsvar med de ovennevnte formålene. Brukere må likevel være oppmerksomme på at bruken av internett aldri er helt sikret mot uautorisert adgang, og at sikkerheten til denne informasjonen derfor ikke kan garanteres fullstendig.

 

3.       Type behandlede data

 

Data oppgitt frivillig av brukeren

 

Brukere trenger ikke å oppgi noen personlige opplysninger for å se de offentlige sidene på nettstedet.

 

All eventuell kontakt mellom brukeren og GGP, og ekstra, eksplisitt, spontan utsending av meldinger, e-post eller vanlig post, til adressene som er oppgitt på disse nettsidene, innebærer tilegning av senderes adresse, e-postadresse eller telefonnummer, nødvendig for å svare på forespørsler, og andre personopplysninger som måtte være inkludert i den aktuelle kommunikasjonen. Disse dataene vil kun bli brukt til å oppfylle brukerens ønsker, og vil kun kommuniseres til tredjeparter hvis det er nødvendig for å oppfylle kundes behov (f.eks. et spedisjonsselskap for utsending av informasjonsmateriale om våre produkter og tjenester). Disse opplysningene vil ikke bli spredt. Opplysningene vil bare bli lagret så lenge som nødvendig for å levere brukeren den ønskede tjenesten.

 

Opplysninger som blir gitt ved registrering for mottak av nyhetsbrev og/eller for å motta markedsførsingskommunikasjon knyttet til GGPs produkter og tjenester

 

Hvis brukeren registrerer seg på nyhetsbrevtjenesten og/eller brukeren ber om å motta nyhetsbrev og/eller markedsføringskommunikasjon, vil behandlingen angå de kontaktopplysningene som ble gitt av brukeren i det øyeblikket vedkommende registrerte seg for den ovennevnte tjenesten.

 

4.       Hvorfor og hvordan vi behandler data

 

Personopplysninger vil først og fremst innhentes og behandles:

 

    (1)            for å oppfylle kundens ønsker (f.eks. behandle forespørsler om informasjon),

 

    (2)            for markedsføringsformålved å sende, med e-post eller vanlig post (hvis brukeren oppgir adressen), nyhetsbrev og/eller /markedsførings-, kampanje- eller informasjonsmateriale knyttet til GGPs produkter og tjenester, og initiativ og begivenheter organisert av eller i samarbeid med GGP. Hvis brukeren har samtykket i behandling av vedkommendes opplysninger til markedsføringsformål, kan disse opplysningene også brukes med det formål å gjennomføre, ved hjelp av vanlig post eller e-post, statistiske analyser, undersøkelser og markedsføringsundersøkelser knyttet til GGP's tjenester. Brukerens personopplysninger vil kun brukes til disse formålene etter brukerens registrering ved utfylling av boksen nederst på nettsidene.

 

Denne behandlingen kan være knyttet til en eller flere av følgende operasjoner: innsamling, registrering, konsultasjon, organisering, oppbevaring, behandling, offentliggjøring, endring, utvalg, bruk eller sletting.

 

5.       Om det er frivillig eller ikke å oppgi opplysninger

 

Å oppgi opplysninger som er merket som nødvendige for forespørsel om kontakt (f.eks. kontakt, kundens navn og selskap), er nødvendig for å oppfylle kundens ønsker. GGP kan behøve å innhente ytterligere informasjon, avhengig av de spesifikke forespørslene sendt av brukeren. Å oppgi slik ekstra informasjon er valgfritt, men hvis den ikke oppgis, vil det kunne bli vanskelig eller umulig for GGP å oppfylle brukerens ønsker.

 

Å oppgi en e-postadresse er nødvendig for å kunne sende nyhetsbrev og/eller markedsføringskommunikasjon, hvis kunden har bedt om å motta dette.

 

6.       Opplysninger om internettsurfing – Cookies

 

Opplysninger om internettsurfing

 

Informasjonssystemene og programmene som brukes til drift av nettsidene henter inn enkelte personopplysninger, hvis overføring angår bruken av internett-kommunikasjonsverktøy (f.eks. IP-adresser eller domenenavn til datamaskinene som benyttes av brukere som kobler seg til nettsidene, URI (Uniform Resource Identifier)-adressene til de nødvendige ressursene, klokkeslettet for forespørselen, metoden som brukes til å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen fått i svaret, den digitale koden som angår statusen til svaret som ble gitt av serveren (vellykket, feil, etc.) og andre parametere som angår brukerens operativsystem og IT-miljø). Selv om denne informasjonen ikke samles inn for å knyttes til identifiserte personer, vil den grunnet sin natur kunne identifisere brukere som et resultat av behandling og tilknytning til data holdt av tredjeparter.

 

Disse dataene brukes kun til det formålet å innhente anonym statistisk informasjon om bruken av nettsidene og overvåke korrekt funksjon av disse, og de slettes umiddelbart etter behandling. Dataene kan brukes til å påvise ansvar i tilfelle av datakriminalitet mot nettsidene, i alle andre tilfeller oppbevares ikke data knyttet til nettsidens kontakter mer enn i syv dager.

 

Cookies

 

I enkelte tilfeller samles personlige opplysninger inn av GGP Italy med forskjellige former for teknologi, inkludert “cookies”. Cookies eller informasjonskapsler består av et sett av data sendt av en nettside til en “browser” eller nettleser (som kan være din nettleser). Denne informasjonen kan deretter lagres på datamaskinen (inkludert din datamaskin) ved hjelp av en tagg, som identifiserer datamaskinen, men ikke brukeren.

 

Noen av sidene på nettstedet bruker cookies, sendt av GGP Italy eller av tredjeparter, og annen teknologi, for å muliggjøre den tekniske funksjonen til nettsidene og garantere bedre bruk av nettsidene og for å gjennomføre statiske analyser angående bruken av nettsidene.

 

For mer informasjon, se vår politikk angående cookies eller informasjonskapsler.

 

7.       Offentliggjøring og spredning av data

 

For at de ovennevnte funksjonene skal fungere korrekt, kan opplysningene behandles av personale fra administrasjonen, salgsavdelingen eller av den tekniske avdelingen hos GGP, og av personale fra andre selskaper, som i egenskap av databehandlere, leverer tjenester til GGP (for eksempel leverandører av e-markedstjenester eller vedlikehold og administrasjon av nettsidene).

 

GGP kan også overføre noen av brukeres personopplysninger til datterselskaper, videreforhandlere eller agenter, hvis dette er nødvendig for å oppfylle et ønske fra brukerens side, for eksempel for et prisoverslag.

 

En oppdatert liste over de ovennevnte partene kan fås ved å kontakte GGP som beskrevet under punkt 8 under.

 

Ikke under noen omstendigheter vil de innhentede opplysningene utleveres til tredjeparter til deres egne formål. Likevel, i tilfelle av spesiell selskapsoperasjoner (f.eks. salg eller leasing av selskapets aksjer), kan opplysninger tildeles eller overføres til tredjeparts kjøpere/leietakere eller avtaleerververe.

 

Disse opplysningene vil ikke bli spredt.

 

8.       Brukerens rettigheter

 

I henhold til gjeldende personvernlovgivning skal datasubjektet (dvs. brukeren) ha visse rettigheter, inkludert retten til å til enhver tid få bekreftelse på om slike data eller opplysninger finnes, å informeres om deres innhold og opprinnelse, og kunne kontrollere riktigheten og kreve en tilføyelse, oppdatering eller korrigering av disse. Brukeren har også rett til å be om at data som har blitt samlet inn i strid med loven skal slettes, anonymiseres eller blokkeres, og til å motsette seg bruken av disse opplysningene av legitime grunner i en hvilken som helst forbindelse, inkludert å melde seg av markedsføringskommunikasjoner og/eller nyhetsbrev.

 

For å benytte seg av disse rettighetene kan brukerne ta direkte kontakt med GGP Italy eller GGP Norway på adressen som er å finne i avsnitt 1, eller ved å sende en melding til info.stiga.no@ggp-group.com eller ringe+47 23 14 24 40

 

 

Siste oppdatering: Februar 2015